Adjectius: Comparatius / Superlatius

Hi class,avui a classe hem tingut un primer contacte amb els adjectius. A continuació compartiré amb vosaltres uns links:

1. Enllaç amb la info vista avui a classe.

Be Careful:

LONG ADJECTIVES

Beautiful.- more beautiful than .- the most beautiful

Boring.- more boring than .- the most boring

Dangerous.- more dangerous than.- the most dangerous

Difficult.- more difficult than .- the most difficult

Exciting .- more exciting than .- the most exciting

Expensive.- more expensive than .- the most expensive

Interesting.- more interesting than.- the most interesting

SHORT REGULAR ADJECTIVES

Fast.- faster than .- the fastest

Long .- longer than .- the longest

Short.- shorter than .- the shortest

Tall .- taller than .- the tallest

-Y ENDED ADJECTIVES

Funny .- funnier than .- the funniest

Happy.- happier than .- the happiest

Heavy.- heavier than .- the heaviest

Ugly.- uglier than .- the ugliest

Thirsty .- thirstier than .- the thirstiest

CONSONANT-VOWEL-CONSONANT ADJECTIVES

Big.- bigger than .- the biggest

Sad.- sadder than .- the saddest

IRREGULAR ADJECTIVES

Bad .- worse than .- the worst

Good .- better than .- the best

2. Enllaç per practicar els comparatius

La 2ª Columna

3. Enllaç per practicar els superlatius

La 3ª Columna

If you had any problem,

just let me know!

Diana

Mail / Agenda (English Classes)

Bon dia famílies 🤗,enguany a les sessions d’anglès es realitzarà un seguiment més personalitzat.
Cada alumne/a com ja sabeu té un correu corporatiu i funcionarà com una agenda; ja que només ens veim 2 cops a la setmana.

Aniran rebent distinta informació:
– Tasques
– Material / Eines per estudiar
– Comentaris sobre els resultats obtinguts
– Tasques d’ampliació i/o de recuperació
– …

Tal volta seria recomanable desactivar les notificacions (google classroom) si el volum d’entrades és molt gran. En cas d’estar interessats en saber com es fa, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres; per la nostra banda ja n’hem desactivat.

L’objectiu és millorar l’autonomia dels nostres infants, els vostres fills/filles.

Pot ser rebreu informació en cap de setmana, moltes vegades és perquè és quan s’ha acabat d’analitzar la feineta realitzada a l’aula i d’altres perquè sé que hi ha famílies que és quan tenen més temps i tranquilitat per fer les tasques d’escola, sense tanta pressió.

Els mails que es rebin en cap de setmana NO SÓN DEURES, són per millorar. Segurament aniran acompanyats d’una data orientativa d’entrega; ja que hem d’avançar i ajudaria moltíssim que quan es torna a explicar a classe, s’entengui millor el procediment i/o s’estigui més familiaritzat.

Vosaltres d’aquesta manera també podeu estar informats de les dificultats o mancances que puguin tenir el vostre fill/a; així com de les distintes tasques que es van presentant. Com ja sabeu, per la situació que estam vivint se’ns aconsella evitar en la mesura del possible les reunions presencials; així que amb aquesta eina, vos ajuda a tenir un seguiment de l’evolució a l’assignatura d’anglès gairebé setmanal.

Diana 😘💌