Adjectius: Comparatius / Superlatius

Hi class,avui a classe hem tingut un primer contacte amb els adjectius. A continuació compartiré amb vosaltres uns links:

1. Enllaç amb la info vista avui a classe.

Be Careful:

LONG ADJECTIVES

Beautiful.- more beautiful than .- the most beautiful

Boring.- more boring than .- the most boring

Dangerous.- more dangerous than.- the most dangerous

Difficult.- more difficult than .- the most difficult

Exciting .- more exciting than .- the most exciting

Expensive.- more expensive than .- the most expensive

Interesting.- more interesting than.- the most interesting

SHORT REGULAR ADJECTIVES

Fast.- faster than .- the fastest

Long .- longer than .- the longest

Short.- shorter than .- the shortest

Tall .- taller than .- the tallest

-Y ENDED ADJECTIVES

Funny .- funnier than .- the funniest

Happy.- happier than .- the happiest

Heavy.- heavier than .- the heaviest

Ugly.- uglier than .- the ugliest

Thirsty .- thirstier than .- the thirstiest

CONSONANT-VOWEL-CONSONANT ADJECTIVES

Big.- bigger than .- the biggest

Sad.- sadder than .- the saddest

IRREGULAR ADJECTIVES

Bad .- worse than .- the worst

Good .- better than .- the best

2. Enllaç per practicar els comparatius

La 2ª Columna

3. Enllaç per practicar els superlatius

La 3ª Columna

If you had any problem,

just let me know!

Diana